Κυνηγάμε ξανά!!

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της κυβέρνησης  ΦΕΚ (σελ. 67018, παρ. ιζ) απόφαση σύμφωνα με την οποία άρεται η απαγόρευση μετακίνησης των κυνηγών. Όπως φαίνεται η κυβέρνηση εισάκουσε την εισήγηση των λοιμοξιολογων σχετικά με την εξαίρεση απαγόρευσης μετακίνησης των κυνηγών η οποία επιτρέπει από σήμερα την άσκηση θήρας και αλιείας, υπό όρους:

Από τις 5.00 έως τις 22.00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

ιζ) Μετακίνηση κυνηγών ή αλιέων για την άσκηση θήρας / αλιείας υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ιζα) Η εν λόγω μετακίνηση πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εντός των ορίων της Περιφέρειας,

ιζβ) συμμετοχή μέχρι και δύο (2) ατόμων κυνηγών/αλιέων για λόγους ασφαλείας, ιζγ) εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

ΠΡΟΣΟΧΗ> Περιφερειακή ενότητα εννοεί το νομό της μόνιμης κατοικίας του κυνηγού. Δηλ. ΚΥΝΗΓΙ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ

Για την μετακίνηση κυνηγών για την άσκηση θήρας απαιτείται εκτός της βεβαίωσης κίνησης (sms ή χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης) και άδεια θήρας που βρίσκεται σε ισχύ. Η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης (π.χ. άσκηση θήρας).

kaliakouda