Ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων στη συζήτηση για την τροποποίηση διατάξεων του ν. 2168/1993 που αφορούν τη “Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις”.

Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία της ΕΕ σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και κατοχής όπλων κλπ

Στην επιτροπή μίλησε για τα κυνηγετικά όπλα και για τις θέσεις της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Αραμπατζής (στο 21:10) και ο Πρόεδρος της Δ ΚΟΣΕ κ. Νικόλαος Σταθόπουλος  (στο 1:07:20) Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι τοποθετήσεις εκπρόσωπου της ΠΕΒΕΚΕ και του οπλουργού κ. Παπατσαρούχα

Δείτε τη συζήτηση που έγινε στην επιτροπή

ΠΗΓΗ http://www.e-artemis.gr/

kaliakouda