Ορφικός ύμνος Αρτέμιδος (θυμίαμα μάνναν)

Αρχαία ελληνικά
Κλῦѳί μου, ὦ βασίλεια, Διὸς πολυώνυμε κούρη,
Τιτανίς, βρομία, μεγαλώνυμε, τοξότι, σεμνή,
πασιφαής, δαιδοῦχε ѳεά, Δίκτυννα, λοχεία,
ὠδίνων ἐπαρωγὲ καὶ ὠδίνων ἀμύητε,
λυσίζωνε, φίλοιστρε, κυνηγέτι, λυσιμέριμνε,
εὔδρομε, ἰοχέαιρα, φιλαγρότι, νυκτερόφοιτε,
κληισία, εὐάντητε, λυτηρία, ἀρσενόμορφε,
Ὀρѳία, ὠκυλόχεια, βροτῶν κουροτρόφε δαῖμον,
ἀμβροτέρα, χѳονία, ѳηροκτόνε, ὀλβιόμοιρε,
ἣ κατέχεις ὀρέων δρυμούς, ἐλαφηβόλε, σεμνή,
πότνια, παμβασίλεια, καλὸν ѳάλος, αἰὲν ἐοῦσα,
δρυμονία, σκυλακῖτι, Κυδωνιάς, αἰολόμορφε·
ἐλѳέ, ѳεὰ σώτειρα, φίλη, μύστηισιν ἅπασιν
εὐάντητος, ἄγουσα καλοὺς καρποὺς ἀπὸ γαίης
εἰρήνην τ’ ἐρατὴν καλλιπλόκαμόν ѳ’ ὑγίειαν·
πέμποις δ’ εἰς ὀρέων κεφαλὰς νούσους τε καὶ ἄλγη.
______________________________________________
Νέα ελληνικά
Άκουσε με ώ βασίλισσα, κόρη του Διός με τα πολλά ονόματα. Τιτανίδα πού είσαι
θορυβώδης, ένδοξος τοξότρια σεμνή, πού λάμπεις εις όλους και κρατείς λαμπάδα, συ ή
θεά Δίκτυννα. ή προστατεύουσα τας γεννήσεις, πού προσέρχεσαι βοηθός εις τις
ετοιμόγεννες, ενώ ή ίδια αγνοείς τους πόνους του τοκετού.
Εσύ λύεις τίς ζώνες, αγαπάς τον οίστρον (την μανίαν), είσαι κυνηγός, μας απαλλάσσεις
από τις φροντίδες, τρέχεις πολύ, είσαι τοξεύτρια, φίλη των αγροτών, περιφέρεσαι κατά
την νύκτα,
είσαι το καταφύγιον των βασανισμένων, καταδεκτική, λυτρώτρια, με αρσενικήν μορφήν,
Ορθή, επιταχύνεις τους τοκετούς, θεά πού τρέφεις τα παιδιά των ανθρώπων, αγρότισσα
γηινη φόνισσα των θηρίων, καλότυχη εσύ κατέχεις τα δάση των βουνών, τοξεύεις τα
ελάφια, είσαι ή σεμνή, ή σεβαστή, ή βασίλισσα των πάντων, είσαι πάντοτε, ωραίο
βλαστάρι (του Διός), συχνάζεις εις τους δρυμούς, ή προοτάτις των σκύλων, ή Κυδωνιάς,
ή ποικιλόμορφος.
Ελα, ώ θεά, για σωτηρία μας, ως φίλη εις Ολους τους μεμυημένους. ευπρόσιτη, φέρουσα
ωραίους καρπούς από την γην και την αξιέραστη ειρήνη και την υγείαν με τα ωραία
πλοκάμια και είθε να αποπέμπης εις τάς κορυφάς των βουνών τάς ασθενείας και τους
πόνους.

__________________________________

ORPHIC HYMNS
TO ARTEMIS
The Fumigation from Manna.
Hear me, Zeus daughter, celebrated queen, Bacchian [Bromia] and Titan, of a noble mien:
In darts rejoicing and on all to shine, torch-bearing Goddess, Dictynna divine;
O’er births presiding, and thyself a maid, to labour-pangs imparting ready aid:
Dissolver of the zone and wrinkl’d care, fierce huntress, glorying in the Sylvan war:
Swift in the course, in dreadful arrows skill’d, wandering by night, rejoicing in the field:
Of manly form, erect, of bounteous mind, illustrious dæmon, nurse of human kind:
Immortal, earthly, bane of monsters fell, ’tis thine; blest maid, on woody hills to dwell:
Foe of the stag, whom woods and dogs delight, in endless youth who flourish fair and bright.
O, universal queen, august, divine, a various form, Cydonian pow’r, is thine:
Dread guardian Goddess, with benignant mind auspicious, come to mystic rites inclin’d
Give earth a store of beauteous fruits to bear, send gentle Peace, and Health with lovely hair, And to the mountains drive Disease and Care.

Inno Orfico alla Dea Diana

“Diana, Sorella mia Sibilla,

Cacciatrice dei Cieli terrestri,

Viaggiatrice su onde d’Argento,

nelle tue mani giace la mia Forza

Giace il mio sogno e tutta la mia forza

creativa in posizione fluida,

giace ciò che do’ e ciò che ricevo,

cari amici e nemici vinti

nella tua metallica lucentezza,

illuminando, oscurando,toccata, nascosta,

Arco sempre in Movimento

Freccia dal Volo frusciante

al centro del mio Cuore

colpisce il segno un dardo gentile

colpisce il mio Corpo e la mia Anima,

carezza in parte e carezza tutto

verso la mia preghiera impellente:

dammi i Superi, dammi gli Inferi

allontana da me ciò che mi fa perdere

con la tua mano lesta e l’occhio acuto

Dea della volta notturna,

attraverso le Sabbie Stellari passi,

mai solenne, già posseduta,

dalla tua maestà espressa.”