Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου συμμετείχε στις εργασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Κυνηγετικού Συλλόγου Αργοστολίου που πραγματοποιήθηκαν στο Αργοστόλι την 28 Ιουνίου 2020, εκπροσωπούμενη από τον πρόεδρο κο Γραμματσούλια Παναγιώτη και τον Γεν. Γραμματέα κο Παπαδάτο Ανδρέα

Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν και αναλύθηκαν διεξοδικά αφορούσαν την θηρευτική πολιτική της νέας κυνηγετικής περιόδου αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, καθώς επίσης οι φιλοθηραματικές δράσεις και τα έργα για την προστασία, την ανάπτυξη και την διαχείριση των θηραματικών πληθυσμών με την συνεργασία και των Κυνηγετικών Συλλόγων Ληξουρίου και Σάμης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της Γ΄Κ.Ο.Π. κος Γραμματσούλιας Παναγιώτης εξήρε την συμμετοχή στην γενική συνέλευση της συναδέλφου κυνηγού μέλους του ΚΣ Αργοστολίου κας Παπαδάτου Παναγιώτας η οποία είχε βραβευθεί από τον σύλλογο για την πολύχρονη ενασχόλησή της με την θήρα από κοινού με τον σύζυγό της, τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία της παρουσίας της καθώς αποδεικνύει περίτρανα αφενός το ενδιαφέρον της για τα κυνηγετικά δρώμενα και αφετέρου ότι το κυνήγι ασκείται χωρίς στερεότυπα διότι πολύ απλά το κυνήγι είναι τρόπος ζωής.
Από αριστερά Πανταζάτος Τάσος, Βαλσάμης Παναγιώτης, Μπάλδος Διονύσιος, Κομιτόπουλος Διονύσιος, Παπαδάτος Ανδρέας, Γραμματσούλιας Παναγιώτης, Παπαδάτου Παναγιώτα, Κασσιανός Γεώργιος και Σπυράτος Γεράσιμος.